เรามีผู้ชำนาญงานด้านโครงสร้าง อาคาร และสถาปนิกที่มมีประสบการณ์ ช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหาตามอาการที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทำให้ท่านไม่ต้องทำซ้ำหลายครั้ง เสียงบประมาณที่ไม่จำเป็นในการแก้ไข ซ่อมแซม ถ้ามีปัญหาในเรื่องบ้านและอาคาร ให้เราเข้าไปบริการได้ทันที

หากท่านต้องการเปลี่ยนรูปแบบบ้านเดิมหรือสถานที่ทำงานให้สวยและทันสมัยสวยงาม เพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่าและประหยัดพลังงาน

เรารับออกแบบปรับปรุงต่อเติมให้โดยนักออกแบบมืออาชีพ เพื่อให้ท่านพักอาศัยอย่างสะดวก สะบาย และปลอดภัย

         
       

 

         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
   
  All right reserved.
  Copyright 2010 @ KTR-ECS.com designed by nongnoy
  administrator l Designed by nongnoy.net